Noorkunstnike arenduskeskus

Avalik organisatsioon ,,Noorkunstnike arenduskeskus“ ja Muusikariistade

toetusfond otsib entusiaste ja toetajaid. Meie eesmärgiks on “uue inimese” Leedus

loomine ja seltsielu arendamine.

Lapsed peavad õppima hoolima ja armastama oma emakeelt, oma kodumaad

Leetu ja selle kaunist loodust, võitlema õhu puhtuse eest, säilitama oma

traditsioone ja arendama teadust — säilitama orna rahvuslikku vaimu.

 

Otsime finantsvahendeid. Otsime pealehakkamist ja uute ideedega tagasitulijaid,

kes on valmis looma uusi ettevõtteid ja töökohti. Samuti on vajalik tegeleda

mahajäetud kultuuri objektide ja purustatud mõisate taastamisega ning nende ellu

äratamisega. Tuleb organiseerida eakate tööd lastega.